AutořiTereza Těšínská

Tereza Těšínská

Byla mi dána nádherná schopnost probouzet Vědomí v každodenním životě.
Skrze svou jasnozřivost, napojení a pokoru inspiruji a pomáhám lidem, aby dělali to, co je opravdu baví, byli šťastní, usměvaví, a měli všeho dostatek.

Vydané ebooky: