AutořiLenka Havrdová

Lenka Havrdová

Jako diplomovaná zdravotní sestra pro intenzivní anesteziologickou a resuscitační péči a atestovaná instrumentářka na operačním sále jsem během své praxe ve Fakultní nemocnici v Praze, kde jsem pracovala několik let na jednotce intenzivní péče a následně na úrazové ambulanci a operačním sále dětské chirurgie, získala mnoho zkušeností s různě vážnými stavy a úrazy u dětí ve věku od narození do 18 let.

Maminky v mém okolí se mě často ptají na věci kolem zdraví, a tak jsem se rozhodla předávat své zkušenosti a nabyté informace dál, mezi ostatní rodiče. Po odchodu z nemocnice jsem zvolila cestu výuky první pomoci. Oprávnění k výkonu lektora jsem získala rekvalifikačním kurzem „Člen první pomoci“. V akutní medicíně se dále vzdělávám a školím zdravotnický personál jednotek ARO, JIP a také ZZS. Ráda také se svou dcerkou doprovázím děti na letních soustředěních jako zdravotník.

Vydané ebooky: