AutořiIng. Václav Weiss

Ing. Václav Weiss

Autor pochází ze starého Chodského rodu. Chodský statek, který po předcích  zdědil, vlastní jeho rod prokazatelně od roku 1672 a s největší pravděpodobností dokonce od roku 1040, kdy je první zmínka o Chodech v Dalimilově kronice. Pravděpodobnost se zdá prokázaná tím, že chodští sedláci, žijící v 11 chodských vesnicích byli přímo podřízeni panovníkovi, nemuseli robotovat a měli prakticky statut nižší šlechty. Proto je velice nepravděpodobné, že by se tito lidé z „osvobozených“ vesnic  stěhovali někam, kde by tato privilegia neměli. V roce 1040 probíhala bitva u Brůdku, kde válčil tehdy ještě český kníže Břetislav a německým císařem a díky pomoci těchto chodských vsí nad císařem zvítězil. A to byla událost tak významná, že se objevila ve vzpomínané kronice.

Zřejmě geneticky daná touha po svobodě  přivedla autora během komunistické totality  mezi občany tzv, druhé kategorie. A tím skončil  na několik let nejen v dělnických profesích, ale i daleko od svého rodného Chodska. Ve třech krátkých povídkových knížečkách popisuje jak problémy svobodomyslného člověka za socialismu, tak i v prvních létech podnikání po jakési polovičaté revoluci a jeho laškování s reálnou politikou.

Pokud laskavý čtenář zatouží tento historický kraj blíže poznat, autor zděděný Chodský statek nabízí k týdenním pronájmům na rodinnou rekreaci v létě, od 15.6. do 15.9.  (www.weiss.euweb.cz)

Vydané ebooky: