AutořiAnna Javorková

Anna Javorková

Jako lektor kurzů pro dospělé jsem kdysi účastníkům kurzů prezentačních a komunikačních dovedností vždy zdůrazňovala, že chtějí-li pro své prezentované téma zapálit posluchače, musí pro něj sami hořet. Myslím si však, že toto pravidlo platí univerzálně napříč všemi profesemi. Chceme-li tím, co děláme, ostatní skutečně zaujmout, musíme být pro to opravdu zapáleni, žít tím. Samotné vzdělání, ale i nabyté dovednosti a zkušenosti bez skutečného osobního zaujetí mají jen malou sílu klienta do řešení daného problému skutečně zapojit, pro společnou věc zapálit a přinášet výsledky, jež budou uspokojovat obě strany.

Na rozdíl od řady zahradních architektů působících v zahradních studiích či zahradnických firmách nemám prototyp na „dokonalou“ zahradu. Prototyp, který uplatňují univerzálně napříč všemi svými klienty. Miluji zahrady, které hýbou všemi lidskými smysly. Snažím se vysvětlit svým klientům její přednosti a především probudit v nich upřímný zájem o svou zahradu, od prvních čar na papíře, přes realizaci výsadby, po péči o vzrostlé rostliny. Jen tak lze vybudovat krásnou zahradu, ve které budou šťastni a spokojeni.

Nabízím jim na této cestě nejen služby v oblasti zpracování návrhu zahrady, ale také pomoc člověka, který se jim stane průvodcem a rádcem, rozhodnou-li se vzít alespoň část zodpovědnosti za svou vlastní zahradu sami na sebe.

Vydané ebooky: