Zjevení Janovo – výklad

Helene Möller

Zjevení Janovo – výklad

Zdarma
Kategorie Osobní rozvoj
Datum vydání neuvedeno
Aktualizováno 2016
Jazyk čeština
Počet stran 219
Odkaz na ebook

Popis ebooku

Bůh vložil tajuplným způsobem do Zjevení zprostředkovaného učedníkem Janem zvěstování, které bylo určeno pro období konce času.

Nikdo nedokázal toto záhadné vnuknutí vysvětlit, protože Bůh je nabídl v jazyce nebeského světa.

Kdo nebyl Bohem školen, aby se opatrně a důkladně naučil obraznou řeč nebeského světa, ten se bude marně snažit záhady tohoto Božího Zjevení objasnit.

Uzavřené zůstalo tajemství, skoro před dvěma tisíciletími učedníku Janovi daného Božího Zjevení, protože nikdo nebyl schopen podivnou obraznou řeč, v níž bylo vytvořeno, rozluštit.

K dnešnímu času si Bůh vybral člověka ze středu jeho bližních, aby ho vyškolil k svědomitému a jistě pracujícímu nástroji.

Tímto postupem, který je naprosto kontrolovatelný, Bůh jen opakoval, co ve všech dobách dělal, když chtěl udat pozemšťanům směr, který podle Svého plánu Stvoření člověka, položil jako základ.

 

inzerce