Vybraná dilemata kulturní politiky jako inspirace pro česká města

Culture Matters

Vybraná dilemata kulturní politiky jako inspirace pro česká města
DOPORUČUJEME

Zdarma
Kategorie Ekonomie, Kultura
Datum vydání neuvedeno
Jazyk čeština
Počet stran 21
Odkaz na ebook

Popis ebooku

Cílem e-booku je vyzvdvihnout, aktualizovat, nově utřídit a interpretovat ta dilemata, která jsou aktuálními tématy pro řadu českých měst, a podívat se na ně optikou úředníků a politiků místní samosprávy, tzn. těch, kteří se zabývají kulturním plánováním ve městech, obcích a regionech. U řady dilemat jsou také navrženy praktické tipy a příklady z praxe.
Dalším cílem tohoto e-booku, který může být chápán jako nadřazený a ještě důležitější, je rozšířit povědomí o důležitosti kulturního plánování ve městech a regionech, jelikož v ČR je stále velmi málo měst, která mají funkční a naplňovanou kulturní strategii.
E-book je inspirován publikací Hledání rovnováhy: 21 dilemat kulturní politiky, kterou napsali F. Matarasso a C. Landry pro Radu Evropy v roce 1999, do češtiny byla přeložena a vydána díky Institutu umění v roce 2015. Zatímco zahraniční publikace je zaměřena na státní kulturní politiku, e-book na úroveň místní samosprávy.

inzerce