Řízení konfliktu v organizacích: Anatomie obchodního sporu

Jan Vašek

100 Kč
Kategorie Odborná
Datum vydání 2019
Jazyk čeština
Počet stran 139
Autor
Odkaz na ebook

Popis ebooku

Obsah: Tato kniha vychází ze skutečného obchodního případu a ukazuje postupnou eskalaci sporu mezi dlouholetými partnery v automobilovém průmyslu.
Druhá část publikace potom podrobně představuje vícestupňový mechanismus eskalace sporu, rozhodovací model KAPR, specifický proces řízení komoditního rizika a klíčové principy doby post-rozpočtové.

Cílové publikum: Manažeři nákupu všech úrovní, kteří ve své praxi řeší konflikty v rámci dodavatelského řetězce. Případová studie je určena k rozšíření a ukotvení manažerských dovedností i k zamyšlení nad současnými mentálními modely a organizačními procesy.
Současně je příběh vysoce relevantní i pro manažery prodeje, protože detailně popisuje každodenní práci strategického nákupčího v průmyslovém podniku, komplexní problematiku řízení interních zákazníků a dodavatelsko-odběratelských vztahů, mechanismus vyjednávání růstu cen komodit i proces vytváření nákupního rozpočtu.

Přínos pro praxi: Detailní popis jednotlivých fází konfliktu, zasazený do firemního kontextu, umožní manažerům lépe pochopit dynamiku obchodních sporů, odhadnout další kroky protistrany a konfrontaci včas vhodně de-eskalovat.

Mnoho doplňujících informací naleznete na:  http://www.facebook.com/rizenikonfliktuvorganizacich

inzerce