REKLAMA – Teorie, koncepce, modely

Jaroslav Světlík

REKLAMA – Teorie, koncepce, modely

Zdarma
Datum vydání 2017
Jazyk čeština
Počet stran 622
Odkaz na ebook

Popis ebooku

Monografie přinášející na 1200 normostranách vysoce odborného textu a četných obrazových příloh široký přehled specifické oblasti současné teorie reklamy. Zvláštní pozornost v každé z kapitol je věnována online komunikaci a reklamě. Kniha obsahuje jak vlastní výzkumy autorů, tak i výstupy stovek externích celosvětových výzkumů z této oblasti. Vhodné pro čtenáře hledající hlubší vhled do problematiky reklamy. K dispozici ve formátech Kindle, iBook i PDF.

inzerce