Financování divadel v USA: můžeme se inspirovat?

Culture Matters

Financování divadel v USA: můžeme se inspirovat?
DOPORUČUJEME

149 Kč
Kategorie Ekonomie, Kultura
Datum vydání neuvedeno
Jazyk čeština
Počet stran 48
Odkaz na ebook

Popis ebooku

Práce analyzuje zdroje financování divadel v USA a zaměřuje se především na praktické nástroje, které čtyři vybraná divadla využívají, a které jim pomáhají zajistit budoucnost bez většího přispění státní podpory.
Tato práce by měla sloužit jako základní orientační materiál ve složitém prostředí amerických divadel se zacílením na fundraisingové metody a jejich uplatnění v praxi. Na čtyřech velmi odlišných divadlech jsou naznačeny různé možnosti vedení kampaní a aktivit fundraiserů.Práce klade velký důraz na praktickou část, kde jsou popisovány konkrétní metody a nástroje financování divadel.
E-book by mohl inspirovat zejména organizátory a provozovateli divadelních a kulturních center, nabízí příklady, jak by se česká divadelní scéna mohla v budoucnu rozvíjet.

inzerce