Alternativní medicína (CAM) ve světě – O čem se mlčí

Profesní komora SANÁTOR – svaz biotroniků Josefa Zezulky

Alternativní medicína (CAM) ve světě – O čem se mlčí

Zdarma
Datum vydání červenec 2018
Jazyk čeština
Počet stran 396
Odkaz na ebook

Popis ebooku

Má-li vzniknout vztah, musí se partneři poznat. Platí to i pro Biotroniku a medicínu. Cílem této publikace je přinést zatím u nás málo publikované informace.
Již delší dobu dostává naše veřejnost, odborná i laická, v České republice neúplné, často jednostranné informace o komplementární (doplňkové) a alternativní medicíně (CAM – Complementary and Alternative Medicine). Přední evropské i světové autority, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO), Rada Evropy, evropský výzkum CAMbrella financovaný Evropskou komisí, evropská asociace EUROCAM, jsou zcela vstřícné oborům CAM a bez výjimky doporučují výzkum a začleňování CAM do standardní péče. Rozpor „tady a tam“ je doslova explozivní. „Svět“ je nyní zcela jinde. Podrobnosti najdete v publikaci „Alternativní medicína (CAM) ve světě“, kterou vydala profesní komora biotroniků Josefa Zezulky.
Naše komora se nově stala členem Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.
Doufáme, že naše aktivity budou příspěvkem pro vzdělání naší odborné veřejnosti v oblasti CAM.

Tomáš Pfeiffer
ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky
www.sanator.cz

inzerce