Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření

Město Plzeň

Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření

Zdarma
Kategorie Klimatické změny
Datum vydání 2015
Jazyk čeština
Počet stran 84
Odkaz na ebook

Popis ebooku

Města hrají důležitou roli z hlediska možných dopadů změny klimatu. Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí v městských oblastech, které jsou často zranitelné a nedostatečně připravené na projevy klimatické změny, jako jsou vlny horka, nedostatek vody, sucho, nebo záplavy. Kromě populace městské oblasti soustřeďují vysoký podíl socio-ekonomických aktivit a produkce skleníkových plynů. Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují jejich zranitelnost a mohou mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel (bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek), jakož i na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní kapitál.

Cílem projektu UrbanAdapt je reagovat na možné dopady změny klimatu ve městech, spustit a rozvíjet proces přípravy adaptačních strategií měst, navrhnout a vyhodnotit vhodná adaptační opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Více informací o projektu najdete na stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který je jedním z projektových partnerů.

inzerce